Hållbarhet

Marka Pac ligger i framkant när det gäller nya metoder för hållbar tillverkning och vi bevakar utvecklingen för att hela tiden förbättra våra processer.

Vi har alla ett ansvar för att leva och verka på ett sätt som är hållbart för framtiden. I Markaryd har vi naturen inpå knuten och det hör till vardagen att kunna fiska, plocka bär och bada i sjöarna. Så vill vi att det ska fortsätta.

För att en produkt ska vara hållbar måste den först och främst göra det den är tillverkad för. Den ska passa till sitt ändamål, tåla påfrestningarna som den utsätts för och göra nytta, helst länge. När funktionella produkter tillverkas med precision efter noggrann planering och design så minimeras spill och svinn.

Plastprodukter kan orsaka skador på människor och miljö om de inte används eller återvinns på rätt sätt. Marka Pacs produkter ingår alltid i en återvinningsprocess som endast ger koldioxid och vatten som slutprodukter.